Общи условия клиентски карти

Общи условия за използване на Клиентски карти

I.    Издаване на Клиентска карта

 1. Клиентска карта може да бъде издадена на всяко физическо лице, навършило 14 години. Условие за издаването и ползването на клиентската карта е попълването на Съгласие за обработване на лични данни от „Юнион Ивкони“ ООД за целите на изготвяне, предоставяне и ползване на карти за отстъпки при пътувания. Ако необходимите данни не са коректно попълнени, КАРТОИЗДАТЕЛЯТ не е длъжен да издаде клиентската карта. 

II.   Използване на Клиентска карта

 1. Клиентската карта е лична, поименна и не се преотстъпва. При спекулации с употребата на картата, тя ще бъде деактивирана. При използване на клиентската карта Вие трябва да удостоверите, че сте неин притежател. 
 2. Картата не е платежно средство.
 3. При издаване клиентската карта предоставя 10% отстъпка от стандартната цена на автобусен билет за пътуване. Отстъпката се прилага при покупка на билети с цена над 6,99 лева. 
 4. Датата на издаване на картата отбелязва началото на 6-месечен период, в който Вие можете да увеличите прогресивно своята отстъпка до 30%. След всяко пътуване Вие автоматично ще получите анкета на e-mail адреса, който сте посочили при активиране на картата. След попълване и изпращане на първата анкета, Вашата отстъпка ще се увеличи на 20%. При следващото си пътуване Вие ще получите следваща анкета, чието попълване ще увеличи Вашата отстъпка до 30%. Прогресивните отстъпки от 20% и 30% са валидни за период от 6 месеца, който стартира с издаването на картата. След изтичане на този период отстъпката се рестартира, т.е. връща се на първоначалното ниво от 10%.
 5. С Вашата клиентска карта може да се закупи само един билет за конкретна дестинация, ден и час. Общият брой на Вашите пътувания е неограничен за срока на валидност на картата.
 6. Клиентските карти са валидни само в официалния сайт на компанията и в мрежата от офиси и билетни каси, управлявани от „Юнион Ивкони“ ООД. Картите не са валидни и могат да не бъдат признати от други търговци, които имат право да продават автобусни билети на компанията.
 7. За да осигурим най-добрите цени на транспортната услуга, която предлагаме, работим с динамични цени за международните пътувания, които зависят от заетостта на автобуса, датата на пътуването и други фактори, които определят цената. Вие виждате в системата стандартната цена и динамичната цена на пътуването, чийто параметри сте задали. Всички отстъпки (от карти, ваучери, промо кодове) се натрупват върху стандартната цена на билета. В случай, че динамичната цена Ви предоставя по-голяма отстъпка от тази, която имате от карта, ваучер или промо код, системата ще приложи цената, която Ви носи по-голямо предимство, т.е. най-ниската възможна цена. Отстъпката от клиентска карта не може да се комбинира с други отстъпки, като тези за ученици и пенсионери например. Тя не може да се комбинира и с промоционални оферти.
 8. Отстъпката от Вашата клиентска карта важи само за покупка на автобусни билети и не важи за останалите услуги, които нашата компания предлага.
 9. Клиентската карта може да бъде използвана за всички линии на Union Ivkoni, Grup Plus, Etap Adress и UniBus. 

III.     Изгубена, повредена или унищожена карта

 1. Ако изгубите, повредите или унищожите своята клиентска карта, можете да заявите издаване на нова, но към момента на нейното издаване Вие ще разполагате със стартовата отстъпка от 10%. В случай, че старата Ви карта е имала по-високо ниво на търговска отстъпка, то няма да бъде запазено при преиздаването на новата клиентска карта. 

IV.    Срок на Общите условия за използване на Клиентски карти и условия за прекратяване

 1. Правото за използване на Клиентски карти е неограничено и може да бъде прекратено от „Юнион Ивкони“ или от притежателя на картата с предварително уведомление по всяко време. Картодържателят изпраща своето уведомление за прекратяване на адрес: град София, ул. „Цар Иван Шишман” №17 или се изпраща на административния електронен адрес за връзка с „Юнион Ивкони“ – office@union-ivkoni.com. Необходимо е да бъдат посочени имената на Картодържателя и номера на притежаваната от него Клиентска карта. 
 2. „Юнион Ивкони“ ООД има право да променя едностранно настоящите Общи условия за пътуване, както и Общите условия за използване на клиентски карти след публикуването им в интернет страницата на Дружеството.

V.      Ограничаване на отговорността 

 1. КАРТОИЗДАТЕЛЯТ не носи отговорност за неизпълнението на клиентската програма или за грешки при нейното изпълнение поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон, както и при неизправност на софтуера за продажба на билети във физическите обекти (офиси и каси на „Юнион Ивкони“) или online, която не е причинена по негова вина. 
 2. В случай на въпроси, свързани с използването на ЛД от Дружеството, Клиентите могат да се свържат с длъжностното лице по защита на личните данни на „Юнион Ивкони“ ООД на emailt.bolen@union-ivkoni.com, което ще разгледа тяхното запитване.

VI.    Други разпоредби

 1. За неуредените в настоящите Общи договорни условия въпроси ще се прилагат разпоредбите на Българското законодателство. 
 2. Настоящите Общи условия за използване на Клиентски карти са в сила от 01.02.2024 г. 
За въпроси и информация, свързани с Вашето пътуване
Център за обслужване на клиенти за пътувания в България
Център за обслужване на клиенти по международни линии
За административен контакт
* на цената на един градски разговор
Union Ivkoni

Услуги

„Юнион Ивкони“ е повече от транспортна компания, която Ви предлага портфолио от услуги, което постоянно обогатява.

Услуги

Специализиран превоз

Услуги

Парични преводи