Общи условия за пътуване в страната

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОБУСНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО РЕДОВНИ ВЪТРЕШНИ ЛИНИИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ONLINE СИСТЕМА НА ЮНИОН ИВКОНИ ООД В СИЛА ОТ 01 ЮЛИ 2022 Г.

 

1.     ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Общите условия за използване на системата за продажба на автобусни билети чрез сайта на ЮНИОН ИВКОНИ ООД уреждат единствено взаимоотношенията между клиентите на системата (наричан за краткост по-долу КЛИЕНТ) и ЮНИОН ИВКОНИ ООД, респективно собственик на системата ЮНИОН ИВКОНИ ООД (наричан за краткост по-долу ЮНИОН ИВКОНИ).

„КЛИЕНТ“ е този, който използва системата на ЮНИОН ИВКОНИ.

 

Тези общи условия дават информация за работа със системата от всеки КЛИЕНТ, за времето на използване на системата, от първоначалното влизане в нея, закупуване на автобусен билет, получаването на резервационен талон и до напускането на системата.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

„Билет” означава валиден документ или друго доказателство за договор за превоз.

„Двупосочен билет” означава валиден документ за превоз в две посоки по едно и също направление.

„Презаверка” означава смяна на дата и/или час за пътуване.

„Анулация” означава отказ от пътуване.

„Фискален билет” е валиден документ за пътуване, който е издаден от фискално устройство и притежаващ всички необходими реквизити.

„Бланков билет” е валиден документ за пътуване, който не е издаден от фискално устройство, но притежаващ всички необходими реквизити.

„Допълнителен багаж“ означава всяка следваща багажна единица, освен определения безплатен багаж - 1 брой до 30 кг и с размери 80 х 60 х 40.

 

2.     ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ

 

2.1. КЛИЕНТЪТ има право да използва услугите за продажба на билети на www.union-ivkoni.com в съответствие с изискванията на Общите условия и правилата.

2.2. КЛИЕНТЪТ носи лична отговорност пред закона, за всички свои действия, извършени при използване на online системата за продажба на билети на union-ivkoni.com.  

2.3. КЛИЕНТЪТ се съгласява с това, че част от служителите на ЮНИОН ИВКОНИ, в зависимост от задълженията си, имат достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, и др., но нямат право да ги разгласяват/разпространяват, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.

2.4. КЛИЕНТЪТ носи отговорност, за нерегламентиран опит за достъп чрез union-ivkoni.com до чужди директории, мрежи, компютри и други устройства. ЮНИОН ИВКОНИ не носи отговорност за показваната информация или последиците от използването на други уебсайтове, до които union-ivkoni.com осигурява връзка.

2.5. Носенето на предпазни маски в транспортните средства за обществен транспорт на пътници е препоръчително. 

 

3.     ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЮНИОН ИВКОНИ

 

3.1. Чрез своята система за продажба на автобусни билети, ЮНИОН ИВКОНИ предлага услугите по продажба на автобусни билети за ЮНИОН ИВКОНИ, но не поема ангажимент за осигуряване на помощ при използване на системата.

3.2. Информацията предоставена от union-ivkoni.com е изцяло собственост на ЮНИОН ИВКОНИ и/или на неговите партньори, доставчици и потребители. Използването на съдържание е предмет на писмено споразумение с ЮНИОН ИВКОНИ.

3.3. Посочената в разписанието информация относно времето на пристигане на спирка е ориентировъчно.

3.4. ЮНИОН ИВКОНИ има право да ограничи достъпа на някои или всички свои КЛИЕНТИ, до част от услугите или до всички услуги на сайта (при нерегламентиран достъп, форсмажорни обстоятелства и др.).

3.5. ЮНИОН ИВКОНИ може да предоставя на медии и трети лица, обобщена справка от union-ivkoni.com, единствено с цел рекламиране.

3.6. ЮНИОН ИВКОНИ не допуска превоз на пътници във видимо нетрезво сътояние и под видимо влияние на упойващи вещества, както и на лица с поведение застрашаващо живота или здравето на останалите пътници, както и на екипажа. Преценката за състоянието на пътника се извършва от водача на МПС-то, който е и отговорник за превоза. При установяване на гореизложеното водачът може да откаже превоз на пътника и качването на борда на превозното средство.

3.7. ЮНИОН ИВКОНИ запазва правото си на промяна на номера на място в съответния автобус без предизвестие вследствие на настъпили независещи от превозвача обстоятелства.

3.8. ЮНИОН ИВКОНИ не носи отговорност за съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които присъстват на сайта union-ivkoni.com  Отговорност за тях носят единствено рекламодателите.

3.9. Рекламации са валидни само в писмена форма, отправени в срок до 1 месец от датата на пътуване, заедно с копие от билета и багажна разписка. Без предоставяне на горепосочените документи рекламации не се разглеждат.

3.10.                Всеки пътник закупил билет е застрахован в рамките на пътуването за риска „Злополука“.

 

4.     ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

4.1. Правата на интелектуалната собственост върху online системата за продажба на автобусни билети за превоз на пътници union-ivkoni.com, софтуерни продукти, документи и други материали, принадлежат на ЮНИОН ИВКОНИ.

4.2. Клиентът няма право самостоятелно или чрез трето лице да променя, подобрява, копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, разкомплектова, преотдава, лицензира интернет резервационната система или каквато и да е част от съдържанието, предоставено от union-ivkoni.com

4.3. ЮНИОН ИВКОНИ има право да промени дизайна на сайта за продажба на автобусни билети, без предварително известяване.

 

5.     ПОКУПКА НА БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ С ЮНИОН ИВКОНИ ООД

 

Можете да осъществите онлайн покупка на автобусен билет от системата за продажба на автобусни билети само по следния начин:

 

5.1. Изберете вида на билета - еднопосочен / двупосочен

5.2. Изберете желаната дестинация

5.3. Изберете дата за пътуване

5.4. Натиснете бутона „Търси”

5.5. В отворения нов прозорец изберете желания от вас час на тръгване, а в случай, че сте избрали двупосочен билет, изберете и съответния час на връщане. При промяна на параметрите за пътуване задължително натиснете бутона „Търси”, за да Ви даде възможните часове за тръгване и връщане. 

5.6. Изберете броя пътници. Едновременно могат да бъдат направени и заплатени 10 (десетбилета. След като сте направили Вашия избор, натиснете бутона „Избери.

5.7. В отворения нов прозорец „Данни за пътниците” попълнете задължително – име на пътника, както е изписано в документите за самоличност, дата на раждане, клиентска карта/промо код или ваучер (ако притежавате такива), e-mail и телефон за връзка. Чрез попълване на рождена дата може да Ви бъде предоставена възрастова отстъпка, в случай че отговаряте на условията за такава (ученик/студент до 26г., пенсионер). Отстъпките не се натрупват – системата автоматично избира най-голямото намаление и показва крайна цена с калкулирана отстъпка.

   

* Във връзка с постановление №353/28.12.2023 г. на МС билети за пътнически превоз на деца до 14 ненавършени години по междуселищния автомобилен транспорт в страната се издават срещу представяне на акт за раждане на децата и не могат да бъдат закупувани онлайн.

 

5.8. Прочетете Общите условия и Политиката за поверителност и отметнете, че сте съгласни с тях и ги приемате.

5.9. Натиснете бутона „Купи билетите”. При тази операция ще бъдете пренасочени към страница на обслужващата банка за защитено въвеждане на данни от картата, с която плащате. Операцията се извършва от банката. ЮНИОН ИВКОНИ няма достъп до данните за картата Ви.

5.10.                Попълнете име, номер на банкова карта и нейната валидност, както и CVC2 кода, посочен на гърба на картата, съгласно изискванията на банката-издател на банковата картаСлед успешно плащане ще бъдете пренасочени отново към сайта на ЮНИОН ИВКОНИ, за да получите резервационен номер. При неуспешно плащане, резервацията ще бъде автоматично анулирана в рамките на 15 минути. Ще получите информация на имейла за успешна/неуспешна резервация. Вашата заплатена заявка за резервация е покупка на билет от ЮНИОН ИВКОНИ

5.11.                Следва да принтирате резервационния талон от получения файл на посочения от Вас e-mail адрес.

 

Забележка: 

Сесията/времетраенето за осъществяване на онлайн продажба е 15 минути. В противен случай резервацията се анулира.

 

Запазване на място в автобусите на ЮНИОН ИВКОНИ ООД, се осъществява след 100% заплащане на стойността на билета.

 

Online покупката на билети се преустановява автоматично 2 (два) часа преди отпътуване на автобуса от съответната спирка.

 

Можете да използвате предоставяните от компанията намаления, но при получаване на билета и по време на пътуването, следва да представите на служителите на ЮНИОН ИВКОНИ документ, с който да удостоверите основанието за намаление. В противен случай трябва да платите разликата в билета или може да Ви бъде отказана транспортната услуга.

 

6.     ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИ

 

6.1. Билетите закупени чрез online системата се получават на касите на ЮНИОН ИВКОНИ ООД не по-късно от 30 минути преди пътуването от съответната спирка, а в особени случаи от шофьора на автобуса при качването.

6.2. За да получите своя билет, трябва да предоставите на служител на каса на ЮНИОН ИВКОНИ, резервационен талон или резервационния номер. В противен случай, ЮНИОН ИВКОНИ има право да Ви откаже издаване на билет и да не бъде предоставена транспортната услуга.

6.3. Полученият билет съдържа посочените от Вас в резервацията данни. Отговорност на КЛИЕНТА е да провери посочените в билета данни веднага след получаването му, също така и да научи цялата интересуваща го информация преди да закупи билет. Посочването на неверни или непълни данни от пътника, ще направи покупката на билета невалидна. В тези случаи ЮНИОН ИВКОНИ ООД не носи отговорност за осъществяването на покупката на автобусен билет и изпълнение на превоза.

6.4. Валидността на закупен двупосочен билет е 6 (шест) месеца, считано от първата дата на пътуване.

 

7.     ПРЕЗАВЕРКИ И АНУЛАЦИИ

 

КЛИЕНТИ, закупили автобусни билети чрез union-ivkoni.com за пътуване с ЮНИОН ИВКОНИ имат право:

 

7.1. Да презаверят билета (промяна на дата и час на пътуване) - единствено и само при наличие на свободни места за желаните нови дата и час. Промяната може да се осъществи чрез сайта на компанията, посредством бутона „Управление на билет“, или на касите на фирмата, не по-късно от 1 час преди отпътуване. За целта КЛИЕНТЪТ трябва да представи номера на резервацията, резервационния талон или билета (ако такъв вече е издаден). 

 

Презаверката се осъществява при следните условия:

7.1.1. До часа на отпътуване от съответната спирка – КЛИЕНТЪТ не дължи неустойка;

7.1.2. След отпътуване от съответната спирка – билетът се счита за използван и не подлежи на презаверка;

7.1.3. Допуска се само една презаверка в посока.

 

7.2. Да анулират билета (отказ от пътуването) при следните условия:

7.2.1. До 24 часа преди отпътуване от съответната спирка, като ПРЕВОЗВАЧЪТ възстановява на КЛИЕНТА пълната стойност на билета.

7.2.2 От 23:59 часа до 12 часа преди отпътуване от съответната спирка, като ПРЕВОЗВАЧЪТ възстановява на КЛИЕНТА 90% от стойността на билета.

7.2.3 От 11:59 часа до 1 час преди отпътуване от съответната спирка, като ПРЕВОЗВАЧЪТ възстановява на КЛИЕНТА 70% от стойността на билета.

7.2.4 По-малко от 1 час преди отпътуване и до часа на отпътуване от съответната спирка, като ПРЕВОЗВАЧЪТ възстановява на КЛИЕНТА 50% от стойността на билета.

7.2.5 След отпътуване от съответната спирка – билетът се счита за използван и не се възстановяват суми на КЛИЕНТА.

7.2.6 Отказ от използване на услуга, заплатена на каса се осъществява единствено в работното време на касата, от която е закупен билета и само след връщането му в оригинал и в пълна цялост.

7.2.7 Отказ от използване на услуга заплатена чрез банкова карта или онлайн плащане, се осъществява по телефона на националните телефони на дружеството или на каса, като е необходимо да се предостави резервационен номер. Ако билетът вече е издаден от каса, отказ може да се осъществи само в работното време на касата, от която е издаден билета, единствено и само след връщането му в оригинал и в пълна цялост.

Презаверен билет не подлежи на анулация.

Двупосочен билет се разглежда като едно цяло. При използвана първа посока от билета, втората може да бъде само презаверена, според условията за презаверка.

 

При отказ от пътуване, сумата за билет, закупен чрез online системата ще бъде възстановена по банков път, съобразно условията за отказ от пътуване и анулация, и в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на анулиране на билета. Постъпването на сумите от анулациите зависи от банковите условия на банката издател на картата на КЛИЕНТА.

При отказ от пътуване, сумата за билет, закупен чрез банкова карта ще бъде възстановена единствено след представяне на бележката от ПОС Терминала.

 

8.     ОТГОВОРНОСТ НА ЮНИОН ИВКОНИ ООД

 

8.1. Билетът представлява договор за превоз с автобус между пътника и превозвача. Превозвачът поема своите отговорности съгласно чл. 42 - чл.48 от Закона за автомобилните превози.

8.2. Срещу закупения от КЛИЕНТА билет ЮНИОН ИВКОНИ осигурява автобусен превоз по посочения маршрут.

8.3. Превозвачът не носи отговорност за закъснение по график, в случаи на независещи от него обстоятелства като стачки, задръствания, лоши атмосферни условия, катастрофи, техническа авария с превозното средство по време на път и други обстоятелства, които превозвачът не е  могъл да предвиди и/или предотврати, като изброяването не е изчерпателно.

8.4. В случай на неосъществено пътуване по вина на фирмата превозвач се възстановява 100% от стойността на билета за неосъществената отсечка, както и компенсация за преките разходи за пътуването на пътника до мястото на отпътуване на автобуса, при наличие на потвърждаващи документи.

8.5. ЮНИОН ИВКОНИ не носи отговорност за загубен или откраднат багаж преди чекиране в автобуса и след предаване на багажите при пристигане на съответната спирка. Превозвачът отговаря за багажите, намиращи се на превозното средство, освен ако повредата или липсата се дължат на естеството или дефекти на самия багаж, или въпреки взетите мерки вредите не са могли да бъдат предотвратени (непреодолима сила). Превозвачът съхранява с грижата на добър стопанин непотърсените багажи и носи отговорност за тяхното съхранение за срок от 3 месеца.

 

9.     ОТГОВОРНОСТ НА КЛИЕНТА

 

9.1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да провери коректността на данните върху билета си. ЮНИОН ИВКОНИ няма задължение да коригира грешки, след като договорът е бил сключен.

9.2. КЛИЕНТЪТ има  отговорност за запазване на целостта на получения билет. ЮНИОН ИВКОНИ ООД не носи отговорност за загубен, откраднат или  увреден билет. Дубликати на билети не се издават.

9.3. КЛИЕНТЪТ носи лична финансова отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.

9.4. Не се допуска превоз на деца ненавършили 14 - годишна възраст без пълнолетен придружител и при спазването на приложимата нормативна уредба.

 

10.  ЦЕНИ НА БИЛЕТИ

 

10.1.                Цените на билети, обявени чрез union-ivkoni.com, за пътуване с ЮНИОН ИВКОНИ, са в български лева, с включен 20% ДДС.

10.2.                ЮНИОН ИВКОНИ си запазва правото да променя цените, обявени на union-ivkoni.com.

10.3.                Когато цената на билета бъде променена, то валидна е тази цена, която е била в сила към момента на закупуване на билета  от КЛИЕНТА.

10.4.                При ONLINE продажбата  не се начисляват допълнителни такси върху цената на автобусните билети.

 

11.  ПРЕВОЗ НА БАГАЖ

 

КЛИЕНТЪТ има право на превоз на следните типове багаж:

 

11.1.                Ръчен багаж до 5 кг с размери 30 х 40 х 15 см (борден багаж)

 

ЮНИОН ИВКОНИ ООД не носи отговорност за Ръчния багаж (борден багаж) на КЛИЕНТА, който не е чекиран и се намира в салона на МПС-то и остава под опеката на КЛИЕНТА) през цялата продължителност на пътуването.

 

11.2.                Закупеният билет дава право на КЛИЕНТА да превози без допълнително заплащане в багажното отделение 1 бр. Личен багаж (чекиранбагаж) до 30 кг с размери 80 х 60 х 40 см. КЛИЕНТЪТ получава багажна разписка съгласно разпоредбите на чл. 39 от Закона за автомобилните превози. 

 

11.3.                За всяка следваща багажна единица, ненадвишаваща посочените параметри, КЛИЕНТЪТ заплаща такса Допълнителен багаж в размер на 5,00 лв. КЛИЕНТЪТ заплаща таксата на Каса на Превозвача.

 

11.4.                Не се допуска превозване на багаж, без издаване на багажна разписка или превоз на багаж, който не принадлежи на пътник.

 

11.5.                Не се разрешава поставяне и пренасяне в багажите на пътниците, превозвани в багажните отделения на автобусите, на парични средства (независимо от валутата и размера), документи, кредитни и дебитни карти, пътнически чекове, ценни книжа, предмети с нумизматична и художествена стойност, накити и други изделия от благородни метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни, GSM апарати, смарт устройства и таблети, всякаква видео и аудио техника, компютърни конфигурации и преносими компютри, зарядни устройства, оптични уреди и части за същите. В случай на цялостна или частична липса, и/или повреда на багаж, съдържащ изброените по-горе ценности, предмети или подобни на тях, въпреки забраната за превоза им, ЮНИОН ИВКОНИ не носи отговорност за същите и няма да възстанови тяхната стойност или да изплати обезщетение за същите.

 

11.6.                Забранява се поставяне и пренасяне в багажите на пътниците (независимо ръчен багаж или превозван в багажното отделение на автобуса) на огнестрелни оръжия и боеприпаси, експлозиви и запалителни вещества, димни бомби и патрони, динамит, барут и пластични взривни вещества, мини, гранати и други заредени с взривни вещества контейнери и устройства, капсул-детонатори, детонатори и фитили, лесно запалими и/или отровни химически вещества фойерверки и други пиротехнически средства, наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества и/или техни аналози, както и прекурсори или съоръжения и материали за производството на наркотични вещества, предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота и здравето на пътуващите в автобуса, движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение, сертификат или друг документ удостоверяващ правото на съхранението, използването и преноса им, религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации, акцизни стоки с неплатен акциз, акцизни стоки /като цигари и алкохол/ с платен акциз, но над определените със закон количествени граници за лично използване, всички видове скимиращи устройства за банкомати, забранени от Закона, всякакви други стоки и вещества забранени със Закон.

 

Изключение: притежаваните от гражданите огнестрелни оръжия и боеприпаси, за самоотбрана, лов, спортни, културни цели и за колекциониране, могат да бъдат превозвани единствено като ръчен багаж при стриктно спазване на разпоредбите на действащата нормативна уредба по отношение начина на съхранение, носене и използване на такива оръжия.

 

12.  ПРЕВОЗ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ЖИВОТНИ

 

12.1.                ЮНИОН ИВКОНИ допуска единствено и само превозване на кучета - водачи, придружаващи пътник с увреждания.

 

12.2.                ЮНИОН ИВКОНИ ООД не допуска превозване на домашни любимци и животни.

 

12.3.                ПУШЕНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И УПОТРЕБАТА НА ЕЛЕКТРОННИ ЦИГАРИ, ИЗПАРИТЕЛИ И ПР. В АВТОБУСИТЕ НА ЮНИОН ИВКОНИ Е ЗАБРАНЕНО!

 

12.4.                АБСОЛЮТНО Е ЗАБРАНЕНО ВНАСЯНЕТО И КОНСУМАЦИЯТА НА ХРАНИ, АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В ПЪТНИЧЕСКИЯ САЛОН! 

 

13.  ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ONLINE СИСТЕМА

 

За достъп до online системата е необходимо следното:

Интернет връзка

Интернет браузър – минимални версии: Mozilla Firefox 8.0; Internet Explorer 8 или Google Chrome.

 

За всички останали случаи, които не са изрично описани в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на Закона за автомобилните превозиНаредба №33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Настоящите Общи условия се прилагат и за продажба на автобусни билети от касите на ЮНИОН ИВКОНИ. В случай на противоречие между условията, изписани на гърба на билета и настоящите Общи условия, предимство имат клаузите на настоящите Общи условия. 

 

Настоящите общи условия се прилагат и при извършване на „СЛУЧАЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ”, като в случай на прилагане на различни условия на пътуване същите се договарят в конкретния договор за случаен превоз на пътници, сключен със съответния КОНТРАГЕНТ.

 

Със закупуването на превозен документ, КЛИЕНТЪТ приема Общите условия напълно и без изключения.

 

Настоящите Общи условия се прилагат и за пътуване по линии, обслужвани и от превозвач „Груп Плюс“.

За въпроси и информация, свързани с Вашето пътуване
Център за обслужване на клиенти за пътувания в България
Център за обслужване на клиенти по международни линии
За административен контакт
* на цената на един градски разговор
Union Ivkoni

Услуги

„Юнион Ивкони“ е повече от транспортна компания, която Ви предлага портфолио от услуги, което постоянно обогатява.

Услуги

Колетни пратки

Услуги

Реклама