Границите на Белгия са отворени

02.06.2021
1. Ограничителни мерки за влизане в страната:
Границите на Белгия са отворени. От 19 април отпадна временната забрана за пътувания от и до страната за държавите от Европейския съюз и Шенген, включително и България, с цел туризъм или поради други несъществени причини.
От 31 май България е определена за „оранжева зона“. За пристигащите от оранжева зона, в това число от България, отпада изискването за представяне на отрицателен тест при пристигане в Белгия и задължителната 7-дневна карантина. Лицата, които подлежат на тестване и карантина ще бъдат уведомявани за това директно от белгийските здравни власти, по тяхна преценка и на база на информациите, съдържащи се във Формуляр за локализация на пътниците.
Предварителна онлайн регистрация – Формуляр за локализация на пътниците (Passenger Locator Form - PLF). Всички лица, пътуващи за Белгия със самолет, кораб, автобус или влак са задължени да попълнят и изпратят по електронен път в рамките на 48 часа преди пътуването, но не по-рано от 48 ч. преди пристигането си в Белгия, формуляр Passenger Locator Form (PLF) на адрес:
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form.
Попълването на формуляра е задължително независимо от причината на пътуването и независимо от това дали страната на произход е в червена, оранжева или зелена зона.
При правилно попълнен формуляр се получава СМС с QR код за потвърждение, който следва да се представи при чекиране и качване на борда и при влизане в страната. При невъзможност пътуващият да попълни електронен формуляр PLF, може да се използва хартиена версия, която трябва да се попълни и подпише преди пристигането в Белгия.
За пътуващите със собствено превозно средство, попълването на формуляра е задължително само след пребиваване в чужбина над 48 ч. или ако ще останат в Белгия над 48 часа.
PCR тест. Отпада изискването за задължително представяне на тест PCR с негативен резултат при влизане в Белгия. Ако дадено лице попада под задължение за PCR тест или карантина, въз основа на информациите от Формуляра за локализация на пътниците, белгийските здравни власти ще свържат директно с него и ще го уведомят с СМС/телефонно обаждане.
Възможно е някои авиокомпании да продължат да изискват отрицателен тест преди чекиране, за което пътуващите следва да се информират от превозвача.
От 4 януари 2021 г. е въведен допълнителен формуляр Business Travel Abroad form (BTA) за пътувания по професионални причини, като при наличието му се прилагат различни критерии за решението дали лицето трябва да спазва задължителна карантина. Този формуляр не може да се използва за пътуване до Белгия с цел временна или постоянна заетост, но може да се използва за ограничени бизнес контакти, свързани с конкретен проект или дейност в Белгия с максимална продължителност 5 дни. За пътуване в чужбина на белгийски граждани и постоянно живеещи в Белгия, във връзка с бизнес проекти или дейности, които изискват неотложно присъствие на място, няма ограничение за времето на пребиваване в чужбина. Формулярът BTA трябва да бъде попълнен онлайн на адрес:
https://bta.belgium.be/en  от белгийския работодател, белгийския клиент или международна организация, установена на белгийска територия, преди пристигането или отпътуването на лицето. Попълненият формуляр BTA генерира номер на сертификат, който трябва да бъде въведен в модифицирания формуляр PLF, за да се активира разделът за професионално пътуване във формуляра. Без този номер пътуването не се смята за служебно/професионално и се прилагат стандартните правила за пътуване, включително задължителна карантина.
За пътувания от и до държави извън ЕС и Шенген продължават да се прилагат общите правила на ЕС: несъществените пътувания са забранени. Пътуващите за тези страни постоянно живеещи в Белгия лица, както и пристигащите от тези страни лица с постоянно местожителство в чужбина са задължени да попълват клетвена декларация за съществено пътуване на адрес
HTTPS://TRAVEL.INFO-CORONAVIRUS.BE/ESSENTIAL-TRAVEL-SWORN-STATEMENT . Към декларацията се прилагат доказателства за причината.

2. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина /налични лаборатории на летища/след кой ден най-рано може да се направи тест на място:

От 31 май отпада задължителната карантина при пристигане в Белгия от оранжева зона, в т.ч. от България.
Ако дадено лице попада под задължение за карантина въз основа на информацията, предоставена във Формуляра за локализация на пътниците, белгийските здравни власти ще свържат директно с него и ще го уведомят с СМС/телефонно обаждане.
Ако по време на пребиваването в Белгия се налага лицето да пътува за друга страна, която изисква отрицателен тест за коронавирус, такъв PCR тест може да се направи в лаборатория в Белгия, но не и в специализираните тест центрове. Тест може да бъде направен и на летището Брюксел-Завентем и на летище Шарльороа. Повече информация на адрес:
https://www.brusselsairport.be/en/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport),
Излизането от дома (хотела) по време на карантина е разрешено само за следните неотложни дейности: спешна медицинска помощ; закупуване на стоки от първа необходимост, като храна и лекарства, ако никой друг не може да ги осигури; уреждане на неотложни правни/финансови въпроси. При неотложно излизане следва да се спазват всички хигиенни мерки и социално дистанциране и да не се ползва обществен транспорт
3. Транзитно преминаване / транзитни коридори:

Пътуващите, които преминават транзитно по въздух и които влизат само в транзитната зона, не трябва да представят отрицателен резултат от PRC тест, ако такъв не се изисква за продължаване на пътуването до крайната дестинация. Те трябва да имат потвърден билет за свързващия си полет.
Ако за пътуването до крайната дестинация се изисква отрицателен PCR тест, пътуващите транзитно трябва да имат такъв, преди да пристигнат в Белгия.
В случай на организирано пътуване, превозвачът е длъжен да провери дали тези пътници представят отрицателен резултат от теста, преди да се качат на организирания транспорт. При отсъствие на отрицателен резултат от теста, превозвачът е длъжен да откаже качване.
При транзит и последващо пътуване, авиокомпаниите трябва да проверят дали лицето има потвърден самолетен билет за незабавно последващо пътуване и отрицателен PCR тест, ако това се изисква за свързващия полет до крайната дестинация. Авиокомпанията поема отговорност за чекирането на всеки, който не отговаря на тези условия, и впоследствие трябва да осигури завръщането на пътника в страната на заминаване.
При транзитно преминаване със собствено превозно средство (автомобил), пътуващите, които ще пребивават в Белгия по-малко от 48 часа, не са задължени да попълват формуляр Passenger Locator Form – PLF.
Транспортни работници или доставчици, включително шофьори на камиони, преминаващи  транзитно през Белгия, не са задължени да представят отрицателен резултат от PCR тест, независимо от каква зона идват /червена, оранжева, зелена/.
Всички пътуващи с престой в Белгия под 48 часа, не подлежат на задължителна карантина, независимо от транспортното средство, с което пътуват.
4. Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:
Няма
5. Граничен режим/ отворени/затворени граници/летище/:
Всички въздушни, морски и сухопътни граници са отворени.
6. Вътрешни мерки / полицейски час/забранен вътрешен транспорт:
 
Подробна и актуална информация за въведените от белгийските власти мерки, включително режима на пътуване и най-често задавани въпроси, може да се намери на английски, френски, нидерландски и немски език на адрес:
https://www.info-coronavirus.be/en/.

 
Почивки