Отрицателен тест при транзитно преминаване през Чехия

02.03.2021
Oт 1 март 2021 г. всички пътници, транзитиращи през територията на Чешката република, трябва да представят на влизане антигенен тест за COVID-19, направен преди не повече от 24 часа преди пристигането, или PCR тест, направен преди не повече от 72 часа преди влизането в страната. Изискването се отнася и за преминаващите транзитно по суша, след като преди това са пристигнали в Чешката република по въздушен път на някое от нейните летища.
Повече информация за пътуващите е публикувана на следната интернет страница на МВР на Чешката република:

https://www.mvcr.cz/mvcren/file/conditions-for-entry-of-persons-to-the-territory-of-the-czech-republic-in-accordance-with-the-ministry-of-health-protective-measure.aspx.
Ограничителните мерки за придвижване между различните райони на територията на Чешката република, в сила от 1.03.2021 г. и изключенията от тях, могат да бъдат открити на следната интернет страница на МВР на Чешката република:

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22300633&doctype=ART.
———
При нужда от съдействие българските граждани в Чешката република могат да се обръщат към българското дипломатическо представителство в Прага на следните телефонни номера: +420 222 212 011; +420 222 211 258, както и на дежурен телефон в извънработно време: +420 774 790 991. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на посолството:
Embassy.Prague@mfa.bg.
Почивки