Предварителен формуляр за пътуващите до Чехия

08.02.2021

От 5 февруари 2021 г. Чешката република въвежда нова система за определяне на рисковите държави за заразяване с COVID-19 и нови правила за влизане на нейна територия от пътниците, пристигащи от тези държави.

Пристигащите от България е необходимо предварително да попълнят и изпратят електронен Формуляр на пътуващия (Public Health Passenger Locator Form), както и да представят при пристигането си в Чешката република антигенен тест за COVID-19, не по-стар от 24 часа, или PCR тест, направен не повече от 72 часа преди пристигането. В допълнение, до 5 дни след пристигането си в Чешката република, те следва да направят отново PCR тест и да го представят на местната хигиенно-епидемична служба, като до тогава те са длъжни да се самоизолират. 10 дни след пристигането си те са длъжни, също така, да носят хирургична или предпазна маска стандарт FFP2.
Електронният формуляр може да бъде открит на следния интернет-адрес:
https://plf.uzis.cz/.

Продължават да важат изключенията от горните правила за международния транспорт, за транзитно преминаващите през територията на Чешката република пътници и за трансграничните работници.
Остава да важи правилото, че пътуванията до Чешката република са възможни само в случаи на извънредна необходимост и при наличие на съществена причина, като вече разрешеният престой при такива пътувания е до 12 часа.
Почивки