Засилени противоепидемични мерки от 00 ч. на 21 март

21.03.2020
Органите на МВР започват проверки за целите на придвижване на гражданите. От 21 март това ще става на контролно-пропускателни пунктове, разкрити на входно-изходните пътища на областните градове. Мярката се въвежда със заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и е част от ограничения, които влизат в сила от 00 ч. на 21 март 2020 г. на територията на България.
През пунктовете ще бъдат пропускани лица само в случаи на неотложност на пътуването, като полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или на негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност.   
Мярката е във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на Covid-19 и е в сила до изричната й отмяна.

 
Почивки