Цени

В рамките на страната
От 0 до 5 кг = 5,00 лв.
Над 5 кг = 5,00 лв. + 1,00 лв. за всеки следващ започнат килограм.

Международни пратки
От 0 до 5 кг = 5,00 евро.
Над 5 кг = 5,00 евро. + 1,00 евро за всеки следващ започнат килограм.