Цени

В рамките на страната
 До 5 кг - 5.00 лв.
Над 5 кг - 5.00 лв. + 1.00 лв. за всеки следващ започнат килограм.
 Международни пратки
 До 5 кг - 10.00 лв.
Над 5 кг - 10.00 лв. + 2.00 лв. за всеки следващ започнат килограм.