Политика по качеството

ЮНИОН ИВКОНИ е водеща транспортна компания, лидер на българския пазар в сферата на междуградския и международен автобусен транспорт.
Ние сме доказан, опитен и надежден доставчик на транспортни и туристически услуги в страната и чужбина. Развиваме се динамично, за да посрещнем нуждите и да отговорим на очакванията на клиентите и партньорите си.
Системата за управление на качеството ни помага да реализираме нашата мисия:
Да бъдем „Винаги в твоята посока” – гъвкави, коректни, отговорни и лесно достъпни. Да предоставяме сигурно, безопасно и комфортно пътуване, чрез сервизно обслужване по високи стандарти.
Стремим се да постигнем това чрез екипна работа, иновативни решения, програми за дългосрочни отношения, първокачествена грижа за клиентите и отговорно отношение към всички заинтересовани страни.
Управляваме процесите си чрез нов начин на мислене, отчитайки  рисковете и възможностите, за да гарантираме качеството на предоставяните услуги.
Под „качество” ние разбираме:
 • Постоянен ангажимент да познаваме и покриваме изискванията на клиентите и всички заинтересовани страни.
 • Грижа за опазване здравето и спокойствието на клиентите ни.
 • Точно изпълнение на нормите на приложимите в бранша нормативни актове.
 • Коректни отношения с партньори и доставчици.
 • Следване на правила за постоянно подобрение на услугите и усъвършенстване на процесите.
 • Стремеж за повишаване на квалификацията и компетентността на служителите.
 • Хармонични колегиални отношения и климат на взаимопомощ.
С прилагане на Системата за управление на качеството ние целим:
 • Да бъдем близо до клиентите си, да постигнем добра комуникация и лесно да откриваме и удовлетворяваме техните желания.
 • Да осигуряваме отговорно и адекватно държание в пътната обстановка.
 • Да повишим качеството на предоставяните услуги чрез нулева толерантност към нарушенията, предвиждане на рисковете и улавяне на възможностите.
 • Да поддържаме култура на непрестанно подобрение на процесите в организацията.
 • Да подобряваме вътрешната комуникация и ангажираността на персонала.
 • Да мотивираме служителите си и да инвестираме в тяхното усъвършенстване и израстване в кариерата.
 • Да подобряваме взаимодействията с нашите партньори и доставчици.
 • Да постигаме високи бизнес показатели.
Като Управители на ЮНИОН ИВКОНИ, ние гарантираме с всички свои решения и действия да осигуряваме прилагането на тази политика. Очакваме това и от всеки наш служител.
Уверени сме в успеха, който ще постигнем заедно, чрез желанието и уменията на всеки един от нас!
 
01.07.2020г.                     Ивайло Стоянов                           Георги Атанасов    
                                        Управител                                   Управител