Политика по качеството

ЮНИОН ИВКОНИ сме доказан, опитен и надежден доставчик на транспортни и туристически услуги в страната и чужбина – лидер на българския пазар в сферата на междуградския и международен автобусен транспорт.

Системата за управление на качеството ни помага да реализираме нашата мисия:
„Ние сме ангажирани да посрещнем нуждите и да отговорим на очакванията на клиентите, като осигурим транспортни и туристически услуги, които да удовлетворят изискванията им. Да предоставяме сигурно, безопасно и комфортно пътуване, чрез сервизно обслужване по високи стандарти. Стремим се да постигнем това чрез иновативни решения, програми за дългосрочни отношения, първокачествена грижа за клиентите и отговорно отношение към всички заинтересовани страни.”

Управляваме процесите си чрез нов начин на мислене, отчитайки възможностите и рисковете, за да гарантираме качеството на предоставяните услуги.

Под „качество” ние разбираме:
 • Постоянен ангажимент да познаваме и покриваме изискванията на клиентите  и всички заинтересовани страни.
 • Точно изпълнение на нормите на приложимите в бранша нормативни актове.
 • Коректни отношения с партньори и доставчици.
 • Следване на правила за постоянно подобрение на услугите и усъвършенстване на процесите.
 • Стремеж за повишаване на квалификацията и компетентността на служителите.
 • Хармонични колегиални отношения и климат на взаимопомощ.
С прилагане на Системата за управление на качеството ние целим:
 • Да бъдем близо до клиентите си, да постигнем добра комуникация и лесно да откриваме и удовлетворяваме техните желания.
 • Да осигуряваме отговорно и адекватно държание в пътната обстановка.
 • Да повишим качеството на предоставяните услуги чрез нулева толерантност към нарушенията, чрез предвиждане на рисковете и улавяне на възможностите.
 • Да поддържаме култура на непрестанно подобрение на процесите в организацията.
 • Да подобряваме вътрешната комуникация и ангажираността на персонала.
 • Да мотивираме служителите си и да инвестираме в тяхното усъвършенстване и израстване в кариерата.
 • Да подобряваме взаимодействията с нашите партньори и доставчици.
 • Да постигаме високи бизнес показатели.
 
Като Управител на ЮНИОН ИВКОНИ, гарантирам с всички свои решения и действия да осигурявам прилагането на тази политика. Очаквам това и от всеки наш служител.
Уверен съм в успеха, който ще постигнем заедно, чрез желанието и уменията на всеки един от нас!
 
Управител: Георги Атанасов                                                              
31.05.2018г.