Клиентска карта с фиксирана отстъпка за вътрешни пътувания1. Настоящата карта е с уникален номер, съдържа данни за клиента, на когото е предоставена, и дава права за отстъпка само на притежателя ѝ.

2. Картата осигурява следните права:
- дава 20% фиксирана отстъпка от стойността на билета само за междуградски линии;
- важи за еднопосочни и двупосочни билети;
- важи само за билети, чиято базова цена е над 4,00 лв. преди намалението;
Фиксираната отстъпка не може да се комбинира с други, предлагани от дружеството.

3. Посочените в т. 2 отстъпки са приложими при покупка на билет он-лайн или в официалните офиси на дружеството. Картата е невалидна при покупка на билет в автобуса. Притежателят на картата се легитимира с документ за самоличност.

4. Срокът на валидност на картата е до 30.06.2022 г.

5. Изгубена, открадната или увредена карта не се преиздава. При тези обстоятелства клиентът  може да получи нова или да подмени картата с друга (с нов номер), във всеки офис на компанията, при наличие на свободни такива.

6. Притежателите на пластики с прогресивна отстъпка, променена на фиксирана такава /карти, започващи с номера 77*****/, могат да продължат да я използват, като
20-те процента вече се приспадат от стойността, както на еднопосочен, така и на двупосочен билет.

* Картите се получават от офисите на фирма "Юнион Ивкони" ООД след попълване на Съгласие за обработване на лични данни.
** Условията и срокът на картата могат да бъдат променяни в зависимост от търговската политика на превозвача, като за целта информацията се публикува в сайта в секция новини.
*** Промоцията е валидна до изчерпване на наличните количества.