За междуградски пътувания


 
 1. Отстъпка за онлайн покупка на билет - 5%. Валидна е при покупка на билет онлайн на адрес https://tickets.union-ivkoni.com/
   
 2. Групова отстъпка от 3 до 7 човека - 10%. Валидна е за съответната група пътуващи при условие, че не използват други отстъпки и пътуват еднопосочно или двупосочно с еднакви дата и час на тръгване и връщане.
   
 3. Групова отстъпка над 7 човека - 15%. Валидна е за съответната група пътуващи при условие, че не използват други отстъпки и пътуват еднопосочно или двупосочно с еднакви дата и час на тръгване и връщане).
   
 4. Отстъпка с клиентска карта с фиксирана отстъпка за вътрешни пътувания – 15%. Валидна е само за билети, чиято базова цена е над 6,99 лв. за покупка онлайн или в официалните офиси на дружеството.

 5. Отстъпка за клиенти, притежаващи корпоративна клиентска карта – 10%. Валидна е само за притежателя на съответната карта.
   
 6. Отстъпка при покупка на двупосочен билет – 10%. Валидна е при еднократна покупка на билет за превоз в две посоки по едно и също направление. 
   
 7. Отстъпка за деца до 7 ненавършени години към датата на пътуване – 100%. Пътуват безплатно с право на седящо място. Необходимо е да се представи документ за удостоверяване на възрастта, както при покупката на билета, така и по време на пътуването, като се приемат и фото копия на съответните документи.

 8. Отстъпка за деца до 12 ненавършени години към датата на пътуване – 50%. Необходимо е да се представи документ за удостоверяване на възрастта, както при покупката на билета, така и по време на пътуването, като се приемат и фото копия на съответните документи.
   
 9. Отстъпка за студент/ученик – 10%. Валидна е за лица до 26 ненавършени години.
   
 10. Отстъпка за пенсионер – 10%. Валидна е за лица навършили 63 години, в това число инвалиди след представено ТЕЛК решение, допуска се и копие.
   
 11. Отстъпка за закупен билет за международно пътуване - 15% от цената на билета по вътрешни линии. Валидна е при представяне на билет за международно пътуване и важи само в деня на заминаване за чужбина или връщане от чужбина с представения билет.
 
Забележки:
 • Различните отстъпки не могат да се комбинират и/или натрупват и при калкулиране на крайната цена се прилага най-голямата от тях.
 • Отстъпките за деца до 7 год. и до 12 год. възраст са семейни отстъпки и не важат при групови пътувания.
 • Деца до 14 ненавършени години пътуват задължително с придружител.
 • При покупка на билети за извънредни автобуси, следните отстъпки не могат да бъдат използвани:
  • Групови отстъпки.