Албания
Република Албания е страна в Южна Европа. Граничи с Черна гора на север, Косово на североизток, Република Северна Македония на изток и Гърция на юг. Има излаз на Адриатическо море на запад и на Йонийско море на югозапад. Към 2009г. населението на страната надхвърля 3 млн. души. В Албания албанският е официален език, но се говорят също гръцки, български и македонски език, арумънски (румънски език) и др. Съществува и малобройно славяноезично черногорско малцинство.

Площта на страната е 29 176 км2, от които 27 805 км2 суша и 1 371 км2 водна площ. Климатът е субтропичен средиземноморски, с влажна зима и сухо лято. Релефът на Албания е предимно хълмист и планински. Най-високият връх, Голям Кораб в планината Кораб, е висок 2764 м.. Около 70% от територията на страната е заета от планини и хълмове, много от тях труднопроходими.

Екскурзии и почивки Албания