Предплатени карти за междуградски пътувания

30-01-2017 г.

I. Карта с номинална стойност 40 лв. – срок на валидност 3 месеца , даваща право на притежателя й да ползва 50% отстъпка от стойността на билет за пътувания в страната.

II. Карта с номинална стойност 60 лв. – срок на валидност 6 месеца , даваща право на притежателя й да ползва 50% отстъпка от стойността на билет за пътувания в страната.

III. Карта с номинална стойност 100 лв.
– срок на валидност 12 месеца , даваща право на притежателя й да ползва 50% отстъпка от стойността на билет за пътувания в страната;

IV. Карти по направление София - Перник:

1. Карта с номинална стойност 57 лв. /важи само за ученици, студенти и пенсионери/ – срок на валидност 1 месец , даваща право на притежателя й на неограничен брой пътувания по направление София-Перник.

* Издава се срещу документ, удостоверяващ правото за намаление.

2. Карта с номинална стойност 75 лв. – срок на валидност 1 месец , даваща право на притежателя й на неограничен брой пътувания по направление София-Перник.

3. Карта с номинална стойност 20 лв. – срок на валидност 1 седмица, даваща право на притежателя й на неограничен брой пътувания по направление София-Перник.

* Картата се издава за една календарна седмица – от понеделник до неделя.ВАЖНО!!!


- Всяка карта е поименна и дава права единствено на титуляра – може да се използва единствено от притежателя й;

- Картите не важат за категоризирани задни места в автобуса;

- Изгубена, открадната или увредена карта не се преиздава, подменя и не се издава дубликат.

За нас | Политика по качеството | Кариери | Контакти

©2006-2018 ЮНИОН-ИВКОНИ Всички права запазени. Условия за ползване