Клиентска карта с прогресивна отстъпка

25-01-2018 г.

1. Настоящата карта дава права за отстъпка само на притежателя й.


2. Намаленията от редовната цена на билета, в периода на валидност, са:

1-во пътуване -10 % отстъпка,
2-ро - 20%,
3-то - 30%,
4-то - 40%,
5-то и всяко следващо- 50%.

Прогресивната отстъпка не може да се комби¬нира с други отстъпки, предлагани от дружеството.

3. Посочените в т. 2 отстъпки са приложими само при покупка на билет „он-лайн” или в някой от официалните ни офиси. Притежателят на кар¬тата се легитимира с документ за самоличност. Картата е невалидна при покупка на билет в автобуса.

4. Пътуванията в страната водят до увеличение на отстпките по вътрешни линии, а пътуванията в чужбина - по международни линии.

5. Карта Ви дава и 10% НЕПРОГРЕСИВНА отстъпка от редовните цени на продуктите на „Уни Холидейс”- туристическата марка на Юнион Ивкони.

6. Картата може да се поднови след изтичане на срока й, само с подаване на ново заявление в някой от офисите на Юнион Ивкони.

* Картите се получават от офисите на фирма "Юнион Ивкони"ООД след попълване на заявление за издаване на карта.

** На прогресивна отстъпка подлежат пътувания, чиято еднопосочна стойност е над 5,99 лева преди намалението. За всички пътувания, чиято базова цена е под горепосочената, отстъпката няма да подлежи на прогресия.

*** Промоцията е валидна до изчерпване на наличните количества.

За нас | Политика по качеството | Кариери | Контакти

©2006-2018 ЮНИОН-ИВКОНИ Всички права запазени. Условия за ползване