ОТЛИЧИЕ ЗА ЮНИОН ИВКОНИ: ПРИЗ СКРИТОТО ДОБРО

18-05-2017 г.

Юнион Ивкони получи специален приз "Скритото добро"!


За трета поредна година, на официална церемония, Столична община връчи своите специални призове "Скритото добро".


На същата церемония, Юнион Ивкони получи своето признание за подкрепа и участие в социалните инициативи, организирани от Общината през годината.


Благотворителната кампания "Скритото добро" стартира още в началото на 2014 г. под патронажа на Албена Атанасова - зам.-кмет на Столична община в направление „Социални дейности и интеграция на хората с увреждания“.

Инициативата обединава бизнесът, неправителственият сектор, творческата гилдия, спортисти и спортни организации в една обща кауза – подкрепа на хората в нужда.