СТАНОВИЩЕ - ЮНИОН ИВКОНИ

08-03-2017 г.

Във връзка с публикувана на 07.03.2017г. новина на сайта dir.bg, със заглавие "Шофьор на фирма "Юнион Ивкони"ООД е отказал да качи в автобуса младеж, страдащ от Синдром на Аспергер и го е оставил сам през нощта на автогара Варна" излагаме нашето становище по случая:

На първо място екипът на посечения новинарски сайт, в лицето на един от заместник главните си редактори, е публикувал прибързано непотвърдена "новина", която е възпроизведена от профил на лице в социална мрежа, чиято принадлежност не е доказана по безспорен начин и без да изчака становището на другата страна.

Що се отнася до фактологията по конкретния случай, тя е следната: След подаване на сигнал, по случая е поискана обратна връзка от шофьора на автобуса, както и от служителката в офис Варна, която е била на смяна. Посоченият в новината – 23-годишен Йордан, сам, във видимо неадекватно състояние, с мокри и изцапани дрехи, носещ мръсни прибори за хранене в ръка, се отправил към автобуса, пътуващ за София, малко преди да потегли. При качване в автобуса, същият, представя намачкан и мокър отрязък от фискален бон, по който не може да се установи дали това лице има редовен билет за пътуване или не. Служителката от офис Варна, която извършвала проверката на билетите и към която е бил подаден отрязъка от фискален бон, помолила учтиво Йордан, да потърси в себе си и предостави билета за пътуване. Той заявил, че няма такъв, слязал от автобуса и си тръгнал. Служителката и шофьора на автобуса са категорични, че обаждане по телефона на пътника от неговата майка не е имало, както и ругатни от страна на шофьора, насочени към него. На сутринта, в напълно адекватно състояние, както и в компанията на придружител, Йордан е бил настанен в автобус, пътуващ за София и е бил превозен по направлението от Варна до София, като включително шофьора на автобуса е закупил храна на мочето, тъй като нямал пари в себе си.

В тази връзка считаме, че служителите на дружеството са изпълнили стриктно служебните си задължения и не може да се твърди, че са проявили нито грубо отношение спрямо пътника, нито дискриминация, тъй като същият е бил без придружител, не са били уведомени за заболяването на пътника и причината за вида и състоянието му, както и поради факта, че не е предоставил редовен билет за пътуване.

Недоумение буди у нас поведението като родител и решението на г-жа Диана Реча - майка на Йордан, да остави сина си сам в тъмната част на денонощието, без придружител при констатирани сериозни здравословни проблеми, в другия край на страната.

От изложеното до тук, считаме представената информацията в сайта dir.bg за подвеждаща и не отговаряща на истината. Считаме, също, за неверни и непотвърдени обвиненията, посочени от майката и публикувани в новината на сайта dir.bg, за грубо отношение от страна на шофьора, както и умишлено изоставяне на пътника.

Изрично заявяваме, че няма да се поколебаем да потърсим съдебна отговоорност от лицето, изнесло невярната информация."Юнион Ивкони" ООД