КАРИЕРИ

Процедура за кандидатстване за позицията “Служител издаване пътнически билети” във фирма “Юнион Ивкони” ООД

 • ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • ИЗИСКВАНИЯ:

  Фирма “Юнион Ивкони” ООД е транспортен консорциум с доказано присъствие на българския и международния пазар. Следвайки политиката на предлагане качествени продукти, а именно своевременно и любезно обслужване, сме си поставали за цел да привличаме служители с изявен професионализъм и доказан опит.
  С оглед прилагането на горепосочените политики ние Ви предлагаме подробна информация за процедурата на кандидатстване.
  Под внимание ще бъдат вземани следните основни фактори:

  Раздел 1
  Изисквания към кандидата

  1. Характерологични особености:

  а/ емоционална интелигентност – отзивчивост и сензитивност към потребностите на колеги и клиенти на фирмата;

  б/ социална компетентност – комуникативност и способност за формиране на социална мрежа от контакти и потенциални клиенти;

  г/ мотивация за постигане на поставените цели.

  2. Умения за реализиране на продажби – способност за използване на клиент-центриран подход, акцентиращ към потребностите на потребителите.

  3. Акуратна материална отчетност - сериозно отношение към процеса на боравене с парични потоци и регулярна отчетност.

  4. Естетичен външен вид – привеждане в приветлив външен вид, отговарящ на спецификата на дейността.

  Раздел 2
  Етапи на кандидатстване

  1. Подготвителен – всеки кандидат подава автобиография и заявление за работа по стандартен образец. В случай че документите се подават по интернете необходимо да се следват инструкциите на съответния сайт за кандидатстване.

  В рамките на седем работни дни специалист „Човешки ресурси” селектира кандидатури, отговарящи на горепосочените критерии.

  2. Втори етап – организиране събеседване с регионален мениджър и специалист „Човешки ресурси”.
  Селектираните за интервю кандидати получават покана за интервю, в която са отбелязани дата, точен час и място.
  Например - 09.03.2012 г., вторник от 11.00 ч. - офис “ Благоевград – център ”.
  Класирането се осъществява на база горепосочените критерии на раздел “Изисквания към кандидата”.
  По време на интервюто пред кандидата се поставят теоретични задачи, практически казуси и/или тестови психологически методики.
  В рамките на три дни представител на Комисията предоставя обратна връзка на явилите се кандидати, независимо от това положително или отрицателно е становището.

  Как да кандидатстваме ?

  Заявление за кандидатстване /молба/ и актуална информация за вакантни работни позиции могат да бъдат получени по три начина:

  1. Подаване на заявление за кандидатстване в централния офис на фирмата – гр.София, бул.”Мария Луиза” 102 – Предгаров площад.

  2. Подаване на заявление за кандидатстване в офис на компанията по местоживеене или в близост до населеното място на кандидата.

  3. Интернет сайт на компанията – www.union-ivkoni.com.

  4. Информационни портали за трудова ангажираност.

 • ЗА КОНТАКТ:

За нас | Политика по качеството | Кариери | Контакти

©2006-2018 ЮНИОН-ИВКОНИ Всички права запазени. Условия за ползване