КАРИЕРИ

Как можете да кандидатствате за длъжността ’’Автобусен шофьор’’?

 • ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • ИЗИСКВАНИЯ:

  Тук имате възможност да се запознаете с процедурата за подбор на нови служители.
  Под внимание ще бъдат вземани следните основни фактори:

  1. Покриване базисен минимум от нормативни психологически изисквания, свързани с пригодността за изпълнение задълженията на длъжността “Автобусен шофьор”.

  2. Компетентно познаване на Закона за движение по пътищата и Наредби за прилагането му.

  3. Представяне на практически умения за управление на автобус под надзор на техническо лице - механик.
  Комисията за подбор включва оторизирани представители на направления ’’Международни линии” и ”Вътрешни линии”, посочени от съответните ресорни мениджъри.

  4. Професионален стаж при управлението на автобус, както и практически опит от познаване на пътно-транспортната мрежа.

  Етапи на кандидатстване:

  1. Подготвителен – всеки кандидат попълва заявление по образец на компанията. На този етап представя следните документи.

  - валидно удостоверение за психологическа пригодност издавано от ИААА;

  - дигитална карта /изисква се за междуградски и международен транспорт/

  - курс за професионална компетентност
  - копие от трудова книжка, касаещо стажа като автобусен шофьор.

  Документите се представят пред служебно лице - специалист “Психолог” .
  Кандидатурата за работа може да бъде подавана на място в офисът на фирмата или по електронен път при обявена процедура за набиране на нови кадри.
  Заявилите желание и отговарящи на изискванията получават покана с информация за дата и точен час, минимум два дни преди провеждане на интервюто от служител на ”Юнион-Ивкони” на посочен телефон за връзка.
  Процедурата за подбор на нови автобусни шофьори се провежда в централния офис на компанията.

  2. Втори етап –събеседване и психологическа пригодност.
  Селектираните за интервю кандидати получават предварителна дата и час.Например - 9.03.2012 г, вторник от 11.00ч.

  Събеседването и удостоверяването на изследваните показатели се осъществява чрез разговор с психолог на фирмата.
  Психологът излиза със заключение – ”допуска се” или ”не се допуска” до следващият етап на процедурата за кандидатстване.

  3. Трети етап – проверка, равнище на теоретично познаване Закон за движение по пътищата. Знанията на кандидатите се удостоверяват чрез решаване на изпитни листовки.


  4. Четвърти етап - практически изпит.

  Кандидатът управлява автобус под наблюдението на отговорно техническо лице - механик, от подразделение на линии, за които кандидатства.

  Под внимание се взимат следните особености:
  - плавно потегляне;
  - превключване и подбиране на предавки;
  - извършване на маневри – ляво, дясно без допиране до загражденията;
  - спазване на всички изисквания от ПЗДП.

  Крайното становище, дали кандидатстващото лице е одобрено е комплексно решение взето от експертна комисия.
  Длъжностни лица на Комисията са главен механик, психолог и ресорни ръководители ”Вътрешни линии” и ”Международни линии”.
  В рамките на три работни дни, независимо дали съответното лице е одобрено или не, комисията се ангажира да го уведоми.

  Как да кандидатстваме ?

  Заявление за кандидатстване /молба/ и актуална информация за вакантни работни позиции, могат да бъдат предоставени по три начина:

  1. Подаване на заявление за кандидатстване в централния офис на фирмата.

  2. Подаване на заявление за кандидатстване в офис на компанията по местоживеене или близост до населеното място на кандидата.

  3. Интернет сайт на Компанията – www.union-ivkoni.com

 • ЗА КОНТАКТ: тел. 0879356221

За нас | Политика по качеството | Политика по GDPR |Кариери | Контакти

©2006-2018 ЮНИОН-ИВКОНИ Всички права запазени. Условия за ползване